Матеріали по мітці ‘міфологія’

Сьомий подвиг Геракла: Авгієві стайні

Мета: ознайомити з міфом про сьомий подвиг Геракла, поповнювати«Словничок давньогрецьких імен і назв»; вдосконалювати навички аналізу тексту; засвоїти значення фразеологізмів міфологічного походження; здійснювати міжпредметні зв’язки.

Причини популярності образу Прометея

Мета: розвивати уміння складати простий план твору, вчитися характеризувати героя міфу, знаходити літературні паралелі; з’ясувати причини популярності образу Прометея; ознайомитися з поняттям «прометеїзм»; виховувати високі моральні якості.

Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей

Мета: ознайомитися із давньогрецьким міфом про Прометея; працювати над виразним читанням; скласти словничок «Герої давньогрецьких міфів»; вдосконалювати навички роботи з текстом, виявляти міжпредметні та міжлітературні зв’язки.

Слов’янські міфи про створення світу

Мета: ознайомити з міфами давніх слов’ян про створення світу, вчити порівнювати різні твори за жанрами, змістом, робити висновки про спільне і відмінне в них, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес і повагу до культурної спадщини свого народу.

Давньогрецький міф про створення світу

Мета: розвивати увагу, логічне мислення; виховувати зацікавленість до давньогрецької міфології, давньогрецьким міфом про створення світу і людей, ознайомлюючи учнів із пантеоном богів Давньої Греції.

Давньоіндійський міф про створення світу

Мета: ознайомлювати з давньоіндійським міфом про створення світу та людей, працювати над переказом міфу; розвивати зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до культури і традицій інших народів.

Давньокитайський міф про створення світу

Мета: повторити відомості про міф, міфологію, відмінність міфу від казки; ознайомитися з давньокитайськими міфами про створення світу і людей; розвивати допитливість, викликати інтерес до міфології народів світу.

Поняття про міф. Давньоєгипетський міф про створення світу

Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія»; учити визначати відмінність міфу від казки; працювати над виразним читанням давньоєгипетських міфів про створення світу; виховувати повагу до культури інших народів.

Твір на тему: Античність як історична і культурна доба, колиска європейської цивілізації

Античність – це доба цивілізації Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. В ті часи були закладені основи майбутньої європейської цивілізації. Розвинулися ремесла та техніка, науки та мистецтво.

Твір до ДПА: Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів

Найвідомішими циклами давньогрецьких міфів є троянський цикл, фіванський цикл, а також цикл міфів про аргонавтів.