Матеріали по мітці ‘міфологія’

Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в образі Одіссея

Мета: вчити знаходити в тексті приклади винахідливості, допитливості, розуму головного героя; характеризувати літературний персонаж; орієнтуватися в подіях поеми Гомера; ознайомити з поняттямигекзаметр, епічна поема; розвивати навички роботи з текстом, зв’язне мовлення; виховувати прагнення бути винахідливим, допитливим, помірним.

Поема Гомера «Одіссея». Пригодницький, казковий і побутовий елементи поеми

Мета: сформувати загальне уявлення про поему Гомера «Одіссея»; навчати знаходити в тексті поеми пригодницькі, казкові та побутові елементи, наводити приклади засудження Гомером беззаконня, несправедливої сили (циклоп Поліфем) та самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном); розвивати навички роботи з текстом, увагу; виховувати уважного, вдумливого читача.

Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна

Мета: вчити аналізувати художній твір, порівнювати героїв літературного твору; розвивати зв’язне мовлення; виховувати вміння співчувати, поважати людину, її героїзм. 

Читання та аналіз уривка «Двобій Ахілла з Гектором»

Мета: продовжити роботу над змістом поеми «Іліада»; прочитати уривок «Двобій Ахілла з Гектором»; вчити аналізувати прочитане, висловлювати власну думку щодо вчинків героїв, характеризувати особливості художніх засобів, використаних у творі; розвивати навички вдумливого читання; виховувати критичне ставлення до героїв твору, повагу до слова.

Поема Гомера «Іліада». Читання уривків «Заспів», «Щит Ахілла»

Мета: познайомити з міфологічними подіями, що пояснюють зміст поеми «Іліада»; встановити зв’язки між троянським циклом міфів та поемою Гомера; розвивати увагу, логічне мислення, уміння працювати з опорними конспектами; виховувати повагу, інтерес до давніх епічних творів.

Гомер — легендарний засновник європейської літератури

Мета: продовжити роботу над фразеологізмами міфологічного походження; ознайомити зфактами життя давньогрецького поета Гомера; з’ясувати, у чому полягає гомерівське питання; вчити працювати з опорними конспектами; розвивати увагу, уміння слухати, конспектувати; виховувати прагнення наслідувати зразки патріотизму, справедливості, мужності.

Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури

Мета: повторити визначення термінів «міф», «міфологія»; повідомити про основні цикли давньогрецьких міфів; з’ясувати, що міф є основою і джерелом сюжетів, тем і образів античної літератури; переказувати прочитані міфи; засвоїти, що міфологічне світосприйняття є особливою стадією в розвитку художнього пізнання людиною дійсності; розвивати зв’язне мовлення; виховувати прагнення вчитися на чужих помилках.

Урок – гра з теми “Міф і література”

Мета: підсумувати вивчене з теми «Міф і література»; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу в ігровій формі; повторити й узагальнити вивчене з теми; розвивати пам’ять, увагу, кмітливість; прищеплювати інтерес до міфів народів світу.

Улюблені міфи Давньої Греції

Мета: поглибити знання міфології давніх греків, перевірити розуміння міфів «Деметра і Персефона», «Нарцис», «Дедал та Ікар»,«Орфей і Еврідіка»; вчити працювати в команді; розвиватиувагу; виявляти міжпредметний і міжлітературний зв’язки.

Написання твору «Геракл — улюблений герой давніх греків»

Мета: ознайомити з додатковими матеріалами, необхідними для написання твору; вчити писати твір на задану тему; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до творчої праці.