Кафка – австрійський письменник – модерніст. Оповідання “Перевтілення”

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки

Оспівування волі, мужності, героїзму, буденного життя людини в повісті-притчі Ернеста Хемінгуея “Старий і море”

Мета: проаналізувати в єдності зміст та форму повісті “Ста­рий і море”; розкрити філософсько-символічний сенс сюжету; по­глибити поняття про підтекст, повість-притчу; розвивати вміння визначати жанр твору-притчі, робити висновки, узагальнення, до­бирати цитати до образу, складати опорно-логічну схему твору; виховувати почуття гуманізму, формувати філософський підхід до життя.

Джеймс Джойс. Есе «Джакомо Джойс» — модерністський ракурс зображення любовних взає­мин

Мета: поглибити, знання учнів про модерністську лі­тературу,    з’ясувати    особливості    есе    «Джакомо Джойс»,   специфічність  твору   «Улісс»,   розгляну­ти твір в єдності змісту і форми; розвивати вмін­ня виявляти характерні риси модернізму у творах, зіставляти  літературні явища;  виховувати високі моральні якості.

«Він не заслужив світла, він заслужив спокій» (Роздум над фіналом роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»)

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і способів діяльності.

Форма проведення: урок-роздум.

Навчальні цілі:

•   організувати діяльність учнів з узагальнення і систематизації знань у рамках теми: «Художній світ роману М. Булгакова «Майстер і Маргари­та»;

Твір Тетяни Толстої «Віконечко»

Мета: ознайомити зі зразками сучасної прози постмодернізму, зацікавити творчістю майстрів пера — наших сучасників, розширювати кругозір учнів; розвивати навички літературознавчого аналізу, самостійного вибору книг для читання, оцінки їхньої ідейно- естетичної вартості; виховувати грамотного читача, любов до літератури, пошану до духовних надбань людства.

Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, ознаками постмодернізму в його найвідомішому творі; розвивати навички сприйняття й аналізу творів постмодернізму, висловлення своєї думки та її аргументування; розширювати кругозір учнів, виховувати естетичний смак, критичне мислення.

Твір Пауло Коельо «Алхімік»

Мета: зацікавити учнів художнім читанням, спонукати до нього; ознайомити з одним із найпопулярніших у світі письменників сучасності та його творчістю; розвивати навички аналізу самостійно прочитаних творів, висловлення своєї думки про них; виховувати любов до літератури, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння висловлювати свою думку й аргументувати її; виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетичний смак, прагнення до духовного саморозвитку.

Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, розкрити особливості його постмодерністського твору; розвивати навички роботи з електронною книгою; уміння аналізувати твори постмодернізму, «розшифрувати» їх; розширювати кругозір учнів; виховувати повагу до літератури, естетичний смак.

Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Мета: допомогти учням визначити роль і значення образів твору в їх системі, національний колорит роману; розвивати навички характеристики образів, підтвердження своїх думок цитатами з тексту, аргументування висновків; виховувати культуру висловлювання, повагу до літератури, почуття гуманізму та відповідальності за вчинки.