Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?» (за твором Осипа Турянського «Поза межами болю»)

Мета: допомогти учням зрозуміти, у чому полягає зміст життя людини, усвідомити важливу перевагу духовного над матеріальним; розвивати вміння розпізнавати й розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів, формулювати свої думки; сприяти вихованню толерантності під час дискусії.
Тип уроку: розвиток мовлення, формування знань, умінь та навичок.
Обладнання: пам’ятка «Правила дискусії».
ПЕРЕБІГ УРОКУ
I. Організація навчальної діяльності
II. Оголошення теми уроку
III. Формування знань, умінь і навичок
1. Повторення визначення дискусії

Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.
2. Слово вчителя

Виступ під час дискусії — це роздум проблемного характеру. Автор такого роздуму намагається знайти розв’язання певної проблеми чи складного питання. Оскільки багато проблем, які постають у нашому житті, не передбачають однозначного вирішення, то роздуми часто мають дискусійний характер. Щоб виступ під час дискусії був цікавим, виступаючий повинен сам бути зацікавленим у предметі свого виступу. Коли кажуть: людина спроможна добре виступити перед аудиторією, уміє самостійно роздумувати, сперечатися, відстоювати свої думки, судження та ін., це означає: вона не просто володіє
необхідними знаннями, а й уміє їх використовувати практично.
Отже, виступ дискусійного характеру здебільшого будується таким чином: у виступі мають бути вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому), основна частина (виклад власних поглядів на певну проблему чи питання, докази), висновки (пропозиції). У такому виступі часто використовується ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези) висловлювання. Виступ дискусійного характеру намагайтеся будувати з доброзичливістю. Навіть виступ проти якоїсь ідеї, думки потрібно будувати як підтримку позитивного, що є в запереченнях того, хто з вами сперечається.
3. Ознайомлення з пам’яткою «Правила дискусії»
• Відверто висловлювати думки.
• Поважати точки зору всіх членів дискусії.
• Бути тактовним. Слухати інших, не перебиваючи.
• Не говорити занадто довго та занадто часто.
• Водночас має говорити лише одна особа.
• Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.
• Не критикувати себе та інших.
4. Правила побудови виступу
Теза — докази — аргументи — висновок.
5. Слово вчителя
Чи має життя сенс? Якщо так, то який саме? Це постійні, чи так звані буттєві питання. Можна на тривалий період забути про них, поринути в побутові, повсякденні проблеми, але життя влаштовано так, щоб зовсім знехтувати, проігнорувати це питання не може навіть найбільш байдужа та духовно спляча людина. Неминучість смерті та її провісників — старіння та хвороби, факт скороминучого зникнення в минулому миттєвостей життя з усіма проблемами, є для кожної людини неусуваним нагадуванням про невирішене, відкладене питання сенсу життя. Отже, у людському житті завжди ставиться питання вибору між пріоритетом духовного та матеріального.

О. Турянський у творі « Поза межами болю» показав боротьбу в людині біологічних інстинктів і духовної волі до життя, підніс загальнолюдські цінності — дружбу, вірність, гуманізм, любов до рідних та батьківщини, що єднають людські серця, звільняють і просвітлюють душу. Оптимістично звучать слова Добровського наприкінці твору, звернені до оповідача, а насправді до кожної людини: «Коли у тьмі і в хаосі, в якому ми мучимося, тліє іскра якої-небудь ідеї, то твоя огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть». Тож попри трагічність зображуваних подій (живим лишився лише Оглядівський) провідна ідея перемоги духа над матерією яскраво втілена через засоби експресіонізму.

Часто можна почути думку про те, що матеріальні цінності — це не головне, це дуже приземлені й негідні забаганки, а найперше, про що має дбати людина, — це моральна чистота, висока духовність, потяг до творчості.
Існує й інша думка про те, що перевагу треба в житті надавати матеріальним цінностям, а тоді вже думати про духовне. Але чи завжди це так?
6. Запитання для дискусії
• Що ви думаєте з цього приводу?
• З якою точкою зору ви не можете погодитися?
• Який можна зробити висновок, ураховуючи різні думки?
Під час виступів спирайтеся на життєвий досвід героїв поеми в прозі О. Турянського «Поза межами болю».
7. Виступи учнів
8. Підбиття підсумків дискусії
IV. Домашнє завдання
Повторити вивчений матеріал з тем: «Драматургія» та «Українська література за межами України», підготуватися до контрольної роботи.



Залишити коментар


× сім = 49