Суд безпідставний і суд праведний (за оповіданням Юрія Мушкетика «Суд»)

Програмовано бажані висновки: судили невтомну в роботі сільську трудівницю Ганну, що під старість не змогла через хворобу виробити міні­муму трудоднів. Але спогади Ганни сприймаються як низка переконливих свідчень злочинності комуністичної влади, і на основі цих кримінальних матеріалів читач услід за письменником сам вершить інший — справедли­вий — суд над усім тоталітарним режимом недавніх часів пріснопам’ятних.

Батьківська позиція Платона Ангела (за п’єсою Олексія Коломійця «Дикий Ангел»)

Примітка: у дужках подаємо нотатки про те, до яких висновків бажа­но спонукати учнів.

Орієнтовний план ведення диспуту

1. Життєве кредо Платона Ангела, його підтвердження у діях і поглядах. Ваша оцінка ідеалів героя.

Модель діалогу при обговоренні

В: «Як заробив, так і їж! Як заробив, так і одягайся» — суть цих реп­лік, як і ряду інших подібних за змістом висловлювань героя слід розуміти однозначно: «Добре жити можна тільки завдяки чесній невтомній праці».

Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?» (за твором Осипа Турянського «Поза межами болю»)

Мета: допомогти учням зрозуміти, у чому полягає зміст життя людини, усвідомити важливу перевагу духовного над матеріальним; розвивати вміння розпізнавати й розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів, формулювати свої думки; сприяти вихованню толерантності під час дискусії.

О. Турянський «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією

Мета: поглибити знання про творчий світ Осипа Турянського; з’ясувати типологію та генезис формування особливостей образів-символів «Поза межами болю» з огляду на біографію й подальшу творчість О. Турянського; поглибити навички аналізу художніх образів; виховувати почуття дружби та взаємодопомоги, поваги до жінки. 

Осип Турянський. Огляд життєвого й творчого шляху письменника

Мета: ознайомити учнів із творчістю Осипа Турянського, дослідити зовнішню й внутрішню структури твору «Поза межами болю», принципи організації системи персонажів, визначити жанрову специфіку твору; розвивати аналітичне мислення учнів; пробудити патріотичний дух та любов до Батьківщини, виховувати інтерес до творчості письменника. 

Богдан-Ігор Антонич. Поезії «Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво»

Мета: проаналізувати вірші Богдана-Ігоря Антонича з метою вивчення особливостей творчої манери поета; розвивати образне мислення учнів; сприяти вихованню високих моральних почуттів. 

Література в Західній Україні до 1939 р. Життя й творчість Богдана-Ігоря Антонича

Мета: ознайомити учнів з біографічними відомостями Богдана-Ігоря Антонича; розкрити особливості поетичного таланту митця; навчити учнів бачити й відчувати красу навколишнього світу, розвивати мовлення, навички виразного читання; виховувати високу культуру почуттів. 

М. Куліш «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови

Мета: поглиблювати знання про драматургію, засоби творення комічних ситуацій; показати зв’язок літератури та театрального мистецтва; виробляти вміння працювати з текстом, розуміти його; виховувати любов до рідного народу, інтерес до свого родоводу. 

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету

Мета: подати відомості про життєву основу п’єси «Мина Мазайло», з’ясувати причини появи в суспільному житті України національного нігілізму; розвивати вміння самостійно мислити, давати власну оцінку прочитаному, аналізувати тематику, образну систему твору; формувати активне несприйняття таких моральних рис, як скупість, підлабузництво тощо. 

Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв’язок із театром Л. Курбаса

Мета: розкрити учням традиції, які успадкував український професійний театр у XX ст. від класичного, роль Леся Курбаса в його створенні, ознайомити з творчою біографією Миколи Куліша; розвивати уміння сприймати на слух нову інформацію, виділяти головне, вести конспект; виховувати в учнів любов і повагу до українських митців.