Твір-опис з елементами розповіді на основі власних спостережень “Калина”

Мета уроку: вчити складати текст-опис за уявою, розширити знання дітей про значення слів; вчити будувати словесні характерні ознаки, вчити добирати влучні образні слова, розширити знання дітей про калину, як рослину – символ України, показати, як оспівував її український народ, пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого народу;

Написання тексту-міркування

Мета. Закріплювати навичку правильно будувати текст-міркування. Розвивати уміння логічно і послідовно викладати думки на папері, словесно передавати свої почуття і переживання. Навчати розкривати абстрактно-загальні поняття. Виховувати поважне ставлення до книги. 

Усний твір – опис товариша

Мета: згадати визначення жанру твору – опису; формувати вміння аналізувати твори – описи; вчити писати твори – описи; розвивати логічне і образне мислення; відпрацьовувати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки; розвивати усне і писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; формувати навички самостійної творчої діяльності; виховувати самокритичність. 

Чарівний світ краси квітів Катерина Білокур. Твір – опис за картиною «Жоржини»

Мета. Вчити дітей бачити красиве в природі; розвивати мовлення учнів, вміння зв’язко і послідовно викладати думки; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідного краю.

Особливості будови опису. Твір – опис окремих предметів у художньому стилі

Мета: пояснити особливості будови опису предмета; формувати вміння трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її вибірково зі збереженням стилю вихідного зразка; формувати вміння використовувати мовні засоби з дотриманням норм літературної мови; уточнювати та збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять, відчуття слова.

Розвиток зв’язного мовлення. Твір про природу

Мета: викликати в учнів інтерес до читання книг про природу, до теми стосунків людини і природи; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення, уміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх; виховувати любов до природи та бережливе до неї ставлення.

Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи

Мета: поглибити знання шестикласників про типи мовлення, їх функції, удосконалити вміння розрізняти тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми, ознайомити з особливостями побудови опису приміщення і природи; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, його належність до певного стилю; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний аналіз текстів, в яких поєднано різні типи мовлення (характеризувати їх зміст, структуру, мовні особливості), сприймати й усно відтворювати зв’язне висловлювання.

Навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

Мета: ознайомити учнів із вимогами до написання твору-опису в науковому стилі; на основі загального уявлення про структуру, зміст, мовні особливості описів; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати твори-описи приміщень на основі особистих вражень у науковому стилі; підвищувати мовну й мовленнєву культуру шестикласників.

Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень

Метаудосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку,  логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність  викладу матеріалу; розвивати  мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати  змістово-композиційний і  мовний аналіз художнього  тексту з елементами опису, сприймати письмовий текст,  розуміти його,  створювати власні  твори-описи природи в художньому стилі  на основі особистих вражень.

Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого

Мета: оцінити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь шестикласників складати твори-оповідання на основі побаченого, навички усвідомлення теми й основної думки; розвивати увагу, логічне та образне мислення, удосконалювати культуру писемного мовлення.