Матеріали по мітці ‘Жуль Верн’

«Незвичайні подорожі» з Жюлем Верном

Мета: формувати інтерес до пригодницької літерату­ри; показати, що вона розкриває глибокі соціальні й моральні проблеми; познайомити з біографією та творчістю Жюля Берна; виховувати вдумливого чи­тача; розвивати навички групової форми роботи. 

Привабливість образу Діка Сенда в романі Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета уроку:

  • повторити відомості про життя Жуль Верна;
  • розвивати вміння працювати з текстом, перевірити знання учнями розділів роману, що пропонувалися для домашнього читання;
  • виховувати повагу до високих моральних цінностей.

Написання твору за романом Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; вчити писати твір за пропонованою вчителем темою, використовуючи знання, отримані на попередніх уроках; виховувати уважність, точність у доборі слів, розвивати повагу до науки й знань.

Велич науки і знань у романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: перевірити знання учнями тексту роману; виробляти вміння характеризувати героїв твору; розвивати логічне мислення; виховувати повагу до науки й техніки, прагнення до навчання.

Романтика подорожей у романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: перевірити знання учнями тексту роману, географічних назв, що в ньому зустрічаються; ознайомити з культурою, звичаями африканців; виховувати допитливість, активну життєву позицію, цілеспрямованість.

Засудження рабства в романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: з’ясувати, що таке рабство, час і причини його виникнення:дізнатися, чи існує воно в сьогоденні; навчати узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати гуманізм, повагу долюдей інших національностей.

Образ Геркулеса в романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: охарактеризувати Геркулеса, перевірити знання тексту розділів з домашнього завдання; встановлювати між літературні зв’язки; виховувати прагнення наслідувати фізично й морально досконалих героїв.

Образ Діка Сенда — п’ятнадцятирічного капітана

Мета: розвивати навички характеристики літературного героя, пояснювати його вчинки, висловлювати власну думку щодо подій у творі, мати за зразок для наслідування мужність і сміливість героя; працювати з текстом, добирати цитатний матеріал для характеристики героя.

Уславлення сили людського характеру в романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Мета: повторити відомості про життя Ж. Верна; сформувати уявлення про роман як літературний жанр, вчитися працювати з текстом, перевірити знання тексту розділів домашнього завдання; виховувати повагу до високих моральних цінностей.

Всесвітній мандрівник Жуль Верн

Мета: ознайомити учнів з біографією Ж. Верна; викликати інтерес до письменника як до непересічної особистості, дати уявлення про літературну спадщину романіста, «відкрити для себе» письменника-фантаста.