Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого

Мета: оцінити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь шестикласників складати твори-оповідання на основі побаченого, навички усвідомлення теми й основної думки; розвивати увагу, логічне та образне мислення, удосконалювати культуру писемного мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку
ІІІ. Підготовка до складання твору-оповідання на основі побаченого
Подумати й дати відповіді на запитання:
• Що називають оповіданням?
• У якому стилі пишуть оповідання?
• Які типи мовлення використовують під час побудови оповідання?
• Що є основою будь-якого оповідання (розповідь про одну подію з життя персонажа)?
• Які композиційні елементи є для оповідання обов’язковими?
Ознайомлення з понятійно-термінологічним апаратом з теми
Робота над зв’язним висловлюванням
• Прочитати твір-оповідання вашої ровесниці на основі побаченого. Визначити зав’язку, кульмінацію й розв’язку.
ЇЖАЧОК
Осінньої днини ми з родиною виїхали до лісу, щоб помилуватися краєвидами, удихнути свіжого повітря, послухати прощальні пісні птахів.
Вийшовши на галявинку, ми побачили, що у купі листя щось ворушилося.
Коли підійшли ближче, то побачили, що їжачок, мабуть, шукав гриби. Відчуваючи присутність людини, він спочатку згорнувся у клубок, почекавши хвилинку-другу, швидко побіг у протилежний бік. На його голочках залишилися зелено-жовте листя, з яким він був схожий на колобка.
Ми довго будемо пам’ятати лісового мешканця, котрий, напевно, зробив великі запаси на зимівлю.
• Добір назви для майбутнього твору-оповідання.
• Пригадати який-небудь випадок, свідком якого ви були, який можна покласти в основу оповідання.
• Складання простого (або складного) плану майбутнього оповідання.
IV. Написання твору-оповідання на основі побаченого
Колективне ознайомлення з пам’яткою «Особливості оповідання»
1. Невеликий за обсягом прозовий твір.
2. Розповідь ведеться від третьої або першої особи.
3. Обмежена кількість персонажів (1–2).
4. Чіткий сюжет.
5. Відсутність, як правило, позасюжетних елементів (пролог, епілог, авторські відступи).
6. Обмеженість одним (чи двома) епізодами з життя персонажа (персонажів).
Скласти письмовий твір-оповідання на основі побаченого, дотримуючи самостійно складеного плану.
V. Домашнє завдання
Скласти й записати оповідання на тему «Випадок у моєму житті, який я ніколи не забуду».


Залишити коментар


дев'ять + = 16