Матеріали по мітці ‘Шиллер’

Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Мета: узагальнити знання про життя та творчість Ф. Шіллера; розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності учнів, уміння аргументовано відстоювати та представляти власну точку зору.

Особливості драматичного конфлікту у драмі “Вільгельм Тель” та його художнє втілення

Мета: сформулювати особливості драматичного конфлікту у творі; виховувати в учнів почуття гуманності та толерантності; формувати навички роботи з інформацією та уміння аргументувати свою точку зору, працювати в групі.

Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння

Мета: продовжити вивчення драми «Вільгельм Телль»; аналізувати причини і характер протистояння Вільгельма Телля та Геслера; розвивати критичне мислення учнів.

Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості

Мета: ознайомитися зі змістом драми Шіллера «Вільгельм Телль»; пояснити символічний сенс сцени на Рютлі; продовжувати вчити учнів працювати в групах. 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759-1805) «Рукавичка»

Мета: ознайомлення зі змістом балади, обговорення проблеми людської гідності, цінності життя й справжніх почуттів; вдосконалення навичок коментованого читання та аналізу художнього тексту; робота над різними перекладами; робота над виразним читанням; виховання культури зв’язного мовлення, культури аргументованої відповіді та роботи в парах.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості

shiller

Мета: повторити відомості про добу Просвітництва; ознайомитись з життям та діяльністю Фрідріха Шіллера; підготувати учнів до сприйняття змісту драми «Вільгельм Телль», показати зв’язок драми з ідеологією Просвітництва; розвивати читацький інтерес учнів.

Твір до ЗНО: Втілення просвітницьких ідей у драмі Фрідріха Шиллера “Вільгельм Телль”

У п’єсі Шиллера “Вільгельм Телль” зображені події національно-визвольної боротьби швейцарців проти австрійського свавілля. Головний герой – Вільгельм Телль – стрілець, який убив австрійського намісника, ландфохта.

Твір до ЗНО: Драма Шиллера «Вільгельм Телль»

В основу драми Шиллера покладена легенда про швейцарського народного героя Вільгельма Телля, який вбив імперського намісника. Шиллер зізнавався, що цей образ хвилює його, бо дає можливість показати «народного героя».
Тема п’єси «Вільгельм Телль»: національно-визвольна боротьба швейцарців, їх об’єднання навколо спільної мети, народний рух за свободу і справедливість.

Анализ драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль»

В основу драмы Шиллера положена легенда о швейцарском народном герое Вильгельме Телле, который убил имперского наместника. Шиллер признавался, что этот образ волнует его, потому что дает возможность показать «народного героя».

Тема пьесы «Вильгельм Телль»: национально-освободительная борьба швейцарцев, их объединение вокруг общей цели, народное движение за свободу и справедливость. Эта тема звучала весьма актуально в условиях феодально раздробленной и духовно разобщенной Германии XVIII в, когда Фридрих Шиллер приступил к работе над своим произведением. В более широком смысле тема звучит как борьба человека против тирании.