Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Мета: узагальнити знання про життя та творчість Ф. Шіллера; розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності учнів, уміння аргументовано відстоювати та представляти власну точку зору.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення; комбінований.

В одній із казок Андерсена засохлий

кущ серед жорстокої зими вкривається

білими духмяними квітами, тому що

до нього доторкнулася добра людська

рука. Ця казка могла бути написана

про Фрідріха Шіллера.

К. Паустовський

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Зачитування листа до літературного героя драми Ф. Шіллера (3–4 учні за бажанням).

Представлення учнями кросвордів.

Кросворд «навпаки»

Завдання: придумати завдання-опис до слів у кросворді.

 

1. Предмет, якому повинні були вклонятися швейцарці.

2. Жанр твору «Вільгельм Телль».

3. Одна із найвідоміших п’єс поета і драматурга.

4. І м’я ландфогта.

5. Держава, що прагнула заволодіти Швейцарією.

6. Автор драми про боротьбу швейцарського народу за незалежність.

7. Вільгельм … .

8. Н азва країни, з якою пов’язані роки життя та творчості Шіллера.

9. Соціальний статус борців за незалежність.

10. Н азва кантону.

11. Галявина на березі озера, де відбулась нарада.

12. І м’я дружини Вільгельма Телля.

13. Час початку повстання.

Ключове слово: епоха в історії західноєвропейських культур ХVІІІ ст.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Естетичні пошуки Шіллера привели його до усвідомлення краси як необхідної умови існування людства: «Краса мусить вивести людину на істинний шлях». З часу Шіллера ідея краси як рятувальної сили («краса врятує світ») підтримується багатьма діячами наступних поколінь. Мислитель намагався знайти зв’язок між красою і корисністю.Навіть у драмі «Вільгельм Телль» він поетизував боротьбу за національну незалежність та

свободу особистості. Важко зрозуміти людину, не заглянувши в її душу. Звісно, це вдається не всім. Але ми мали змогу частково це зробити. Тому на сьогоднішньому уроці ми спробуємо допомогти іншим відкрити світ Шіллера. Для цього створимо своєрідну рекламу творів поета.

ІІІ. Робота над темою уроку

Створення «реклами» творів Ф. Шіллера

Учні самостійно об’єднуються у довільні групи. Кожна группа готує презентацію одного з творів Ф. Шіллера (за вибором учнів). На підготовку відводиться 15–20 хв (залежно від кількості груп). Підготувавшись, учні «рекламують» обрані ними твори.

ІV. Рефлексія

1. «Вільне письмо» (есе) на тему «Шіллер»

2. Підсумок

У ч и т е л ь. Нам залишається сказати Фрідріхові Шіллеру: «До зустрічі!». Він же нам залишив заповіт:

Будь твердим в лиху годину,

Поміч скривдженим давай,

Всюди правду знай єдину…

V. Домашнє завдання

Повторити вивчене за темою «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»; підготуватись до тематичної атестації № 3.Залишити коментар


два × = 8