Матеріали по мітці ‘Толстой’

Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

Мета: поглибити, підсумувати й узагальнити знання учнів про твір, його ідейно-художні особливості; розвивати навички виокремлення головного, узагальнення, висловлювання власного обґрунтованого оцінювання; виховувати високі морально-етичні принципи, естетичні смаки.

Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі

Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості образу Левіна, його зв’язок із автором; розвивати навички характеризування героїв, зіставлення явищ літературного та реального життя, уміння висловлювати свої думки й обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, активну громадську позицію.

«Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»

Мета: допомогти учням розкрити ідейно-художні особливості та значення образів твору; розвивати навички характеризування героїв у всій їх складності та суперечливості, зіставляти з реальним життям, особистими спостереженнями; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки.

Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого

Мета: допомогти учням розкрити образ Анни й глибше зрозуміти його значення, дослідити майстерність автора у його створенні; розвивати навички характеризування образів, уміння визначати головне й художні деталі, висловлювати свої думки; виховувати високі моральні якості.

Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

Мета: допомогти учням усвідомити проблематику твору та її художнє втілення; розвивати навички виокремлення головного в постановці й розв’язанні автором проблем; висловлення власної думки про прочитане; уміння аналізувати великий епічний твір; виховувати високі моральні якості.

Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коментування, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати високі моральні якості.

Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури

Мета: ознайомити учнів із духовними та творчими шуканнями митця, зацікавити його творами й особистістю; розвивати навички роботи з книгою, сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх міркувань та оцінок; виховувати повагу до літератури, до кращих її творців.

Сочинение на тему: Долли Облонская, характеристика

Долли Облонская, она же Дарья Александровна Облонская, персонаж романа «Анна Каренина». Она мать шестерых детей, жена Стивы Облонского, родного брата Анны. Долли вышла замуж по любви, но в ее семье нескончаемые проблемы.

Сочинение на тему: Стива Облонский, характеристика

Стива Облонский, то есть Степан Аркадьевич – персонаж книги Льва Толстого «Анна Каренина». Он глава семьи Облонских, родной брат Анны Карениной. Стива женат на Долли, то есть Дарье Александровне, старшей сестре Кити Щербацкой. У них пятеро, а под конец романа уже шестеро детей.

Сочинение на тему: характеристика семьи Облонских из романа Толстого «Анна Каренина»

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается с описания конфликта в семье Облонских, Степана Аркадьича и Дарьи Александровны, Стивы и Долли, как зовут их друзья и близкие. «Все смешалось в доме Облонских» – пишет автор. Легкомысленный Стива изменил жене с молоденькой гувернанткой, а она узнала об этом и просто неспособна простить обиду. Только вмешательство Анны поможет примирить супругов.