Матеріали по мітці ‘кафка’

Кафка – австрійський письменник – модерніст. Оповідання “Перевтілення”

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки

Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідеї та проблеми, художні особливості твору Ф. Кафки; розвивати навички зв’язного писемного мовлення учнів; удосконалювати навички аналізу художнього твору, художніх образів, художніх особливостей, уміння висловлювати власні думки й аргументувати їх, проводити аналогії із власними спостереженнями, сучасним життям; виховувати почуття гуманізму, доброти, справедливості.

Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина

Мета: допомогти учням усвідомити зміст, ідейно-художні особливості оповідання Ф. Кафки та його стилю; розвивати навички роботи з текстом, удосконалювати вміння учнів формулювати та обґрунтовувати своє ставлення до прочитаного; сприяти вихованню найкращих моральних якостей.

Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки

Мета: ознайомити з основними тенденціями розвитку європейської модерністської прози першої половини ХХ ст.; життєвим і творчим шляхом Ф. Кафки; сюжетом, тематикою та проблематикою оповідання «Перевтілення»; розвивати творчість, навички визначення рис особистості, спостереження над художнім текстом; сприяти вихованню найкращих моральних якостей.

Твір-аналіз новели Франца Кафки «Перевтілення»

Не дуже багато письменників мають репутацію непередбачуваного та загадкового митця. Франц Кафка утримує першу позицію у цьому, якщо можна його так назвати, рейтингу. Складний життєвий шлях, неоднозначні суспільно-політичні умови і, звичайно, тонке та загострене світовідчуття зробили з Кафки майстра літературного слова.