Кафка – австрійський письменник – модерніст. Оповідання “Перевтілення”

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя.
Обладнання: портрет Ф.Кафки; виставка творів письменника,картка-інформатор « Художній світ Ф. Кафки», роздатковий матеріал «Цитатний ланцюжок», уривки з «Листів до батька»,афоризми, інтерактивна дошка.
Тип уроку:комбінований з використанням ІМН

Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій…
Щасливим я був тільки б у тому випадку, якщо б зміг
привести світ до чистоти, правди,непорушності…
Ф. Кафка .
Очікувані результати.
Після цього уроку учні зможуть:
– розповідати про основні етапи життя і творчості Ф. Кафки, як неординарної особистості, «батька» модерністської прози;
– аналізувати творчість Ф. Кафки;
-виявляти власне ставлення до оповідання «Перевтілення».
План і методи проведення уроку.
1 Мотивація навчальної діяльності.
Прозова п ятихвилинка (читання казки в особах).
Невеличка казка із творчого доробку Ф. Кафки
– Ох!- сказала миша,- світ щодня вужчає. Спочатку він був таким широким, що мені було страшно,я йшла далі і була щаслива, коли нарешті справа і зліва побачила великі мури, але тепер ці мури так швидко насуваються, що я вже опинилася в останній кімнаті, і тут, у кутку , бачу пастку, до якої я прямую.
– Ти мусиш змінити напрямок руху,- сказала кішка і з їла мишу.

Слово вчителя.
– Така невеличка казочка, а наводить на глибокі роздуми. Як жити у великому світі, щоб не стати таким, як миша і не потрапити до кошачих лап долі? До речі, автором цієї казки є Ф. Кафка – австрійський письменник, один із основоположників літератури модернізму, лауреат премії ім. Т. Фонтане. Який про своє життя говорив: « Література – це я сам, це моя плоть, і бути іншим я не можу»
– ( звернення до матеріалу з інтерактивної дошки)
– Презентація теми і мети уроку.
– « Мозковий штурм»(проблемне питання)(слайд 1).
– Слово вчителя . Перед нами постає завдання: поміркуйте: « Що може допомогти людині знайти гармонію зі світом?» і давайте брати «штурмом» сходинки до знань.(учні пропонують власні відповіді , які вчитель записує на дошці)
Постає безліч відповідей. Яка з них правильна? Можливо, кожен знайде гармонію зі світом у чомусь своєму.
Відповідь на дане питання ми шукатимемо сьогодні на уроці. А за приклад візьмемо життєвий шлях відомого письменника за приналежність до літератури боряться і німці, і чехи. Звернемося до епіграфу уроку. У ньому закладена частина відповіді на проблемне питання , яке у центрі нашої уваги.
Хто ж він, Франц Кафка ? Людина,яка все життя шукала гармонію зі світом? Геній? Одинак? Провидець? Пригноблений чи слабкодухий , яле відомий у всьому світі Ф.Кафка?
Ось на ці питання ми і будемо шукати відповіді сьогодні на уроці, бо темою нашого уроку є: Ф.Кафка(1883-1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка-австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні « Перевтілення»(запишіть у зошити).
Вивчення нового матеріалу.
«Цитатний ланцюжок»( читання учнями по черзі висловів про Ф. Кафку, заздалегідь підготовленим)
« Фоторепортаж»(учні дивляться про Ф. Кафку фрагменти з фільму).
Читання фрагментів листів учнями(випереджувальне завдання).
(додаток 1,2,3)
Робота зі схемою «Трагізм «кафкіанського» світу(слайд4).
Висновок: людина, викинута зі звичайного світу, стає вигнанцем у світі абсурду.
Хто ж він Ф. Кафка? Людина , яка все життя шукала гармонію зі світом? Як формувались його світовідчуття і як віддзеркалилося у його творчості?
Робота з епіграфом уроку.
Чи можна з нього судити про долю та життєву позицію цього письменника?
(Такі слова можуть належати самотній і нещасній людині, яка сприймає світ і власне життя трагічно. Але ця людина має велике почуття відповідальності,прагне віднайти гармонію зі світом і принести у світ чистоту і правду. Ф. Кафка постійно шукав з усіма цими світами , та його особистий світ все більше поринав у прірву…
Узагальнення щодо світогляду Ф.Квфки.
Який же світ в очах Кафки? Світобачення Кафки – трагічне. Людина в цьому світі – самотня комаха, яка не чекає від когось допомоги. Світ навколо цієї людини – ворожий їй.Ф . Кафку вважають пророком 20ст.,основоположником абсурду в літературі.
Робота з репродукцією картини Едварда Мунки «Крик»(слайд 5).
(мистецтвознавчий коментар заздалегідь підготовленого учня).
Картина «Крик» написана Мунком у 1893 році . Всього існує 50 варіантів полотна, що свідчить про особливий інтерес художника до теми відчаю. Створюючи цю картину , Мунк уперше входить у світ страху і самотності. На передньому плані у відчаї кричить людина. Її тіло ніби зводять судоми , а обличчя своєю жовтизною і запалими очима , розплющеними в страху перед невідомою нам загрозою , нагадує небіжчика.
Колорит картини найбільш точно передає психічний стан персонажа: темна синь підхоплює цей крик і відлунює його в широкій затоці , що розляглася до небес кривавими смугами. Химерний ритм хвилястих ліній надає композиції динаміки, а атмосферу картини сповнює передчуттям страшної біди.
« Крик» часто розглядають як першу експресіоністську спробу митця. Витікаючи із «внутрішнього пекла» художника, картина втілює загальнолюдські страхи .
Що спільного між картиною Е. Мунки та новелою «Перевтілення»?(провідний мотив: самотність , жах , крик болю).
Аналіз твору «Перевтілення» . Слово вчителя.
У творі Кафка поєднує реальне і фантастичне – і це перетворює життя героїв у щось реально-абсурдне. Він використовує гротеск , метафору , символи, контрасти, щоб підкреслити дисгармонію світу. У 1915р. «Перевтілення» виходить окремою книжкою І на обкладинці ілюстратор хотів зобразити комаху, то Кафка запротестував , говорячи, що її не можна зображати навіть здалеку. Але чому автор проявив таку категоричність?
Групова робота над питанням: « Чому Кафка був проти ілюстрування новели «Перевтілення»?(клас ділиться на 4 групи , кожна з яких одержує запитання для творчої відповіді. Робота виконується за алгоритмом інтерактивного методу «Робота в малих групах».)
Висновок: існування людини , перетвореної на комаху, постає в оповіданні як розгорнута метафора відчуженості людини , абсурдного покарання її за невідому провину, трагічного знецінення людського життя. Перевтілення Грегора у комаху є метафорою будь-якої біди ,яка настає у абсурдному світі абсолютно нелогічно.
Аналітична бесіда за запитаннями:
Слово вчителя. У будь-якій метафорі шлях від прямого значення до переносного складний, сповнений символами, художніми образами-картинами, які виражають емоції , почуття і переживання. Спрбуємо зрозуміти, якими засобами автор втілює своє світобачення в новелі.
Чи можна назвати Грегора щасливим у світі та у сім ї? Чому?
Яка атмосфера панувала в родині Замз? Схарактеризуйте їхні стосунки.
Чи торкнулася метаморфоза внутрішнього світу Грегора?
Як поставились до перевтілення його близькі?
Чому Грегор-комаха спочатку не соромився виходити до родини , а потім ховався?
Прокоментуйте реакцію родини на смерть Грегора.
Які проблеми порушив Кафка у творі?
Які символи твору допомагають нам зрозуміти ці проблеми та метафоричний сенс твору?(слайди 6, 7,8).
Висновок: Образи – символи твору допомагають відобразити світосприйняття Ф. Кафки , передати хворобливий стан героя, його самітність , відчай, нерозуміння і байдужість близьких.
Узагальнення та систематизація вивченого на уроці
Інтерактивний метод «незавершене речення».
На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося…
На сьогоднішньому уроці для мене відкриттям було те….
Я для себе зробила (зробив)висновок , що людина…
Я вважаю , Що Кафка – це…
Заключне слово учителя.
В добробуті , у люблячій сім ї
Зазнав насильства й деспотизму.
Зробити кращим світ хотів
Й прожив життя, повне абсурду.
Навпіл роколоте буття : в світі людей – завжди самотній.
Прагнув сім ї та «дезертир»
В душі вселився безворотно…
Сам за походженням єврей,
А краще знав німецьку мову…
Не жив – страждав…
І відчував весь час провину невимовну…
Домашнє завдання.(слайд 9)
Скласти тези відповіді на запитання: « Чому Кафка не закінчив твір смертю Грегора , а продовжив розповідь далі?»
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення на тему: «Тема «маленької людини» у світовій літературі».

Автор: Гараніна Світлана ТеодозіївнаЗалишити коментар


− п'ять = 3