Матеріали по мітці ‘біблія’

«Притча про блудного сина», «Притча про сіяча». Біблія — святе письмо і збірки літературних пам’яток

Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охарактеризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний матеріал; виховувати почуття поваги до Святого Письма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього. 

Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу», «Про мойсея». Десять заповідей

Мета: продовжити знайомити школярів з біблійними легендами, навчити переказувати і тлумачити їх; опрацювати десять заповідей зі Святого Письма, визначити їх виховне значення для людини; розвивати культуру спілкування, вміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; збагачувати словник учнів; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати пошану й повагу до духовної спадщини народу, доброту, чуйність, працьовитість, скромність, простоту. 

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Перекладна література. Біблія. Легенди

Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку української середньовічної літератури ХІ–ХV ст.; охарактеризувати перекладну літературу; пояснити роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу; опрацювати ідейно-художній зміст програмових біблійних легенд; розвивати культуру зв’язного мовлення, синтетичне мислення, вміння уважно сприймати навчальний матеріал, робити висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд учнів;

Написання творчої роботи на тему «Біблійні сюжети у віршах російських поетів»

Мета: ознайомити з шедеврами живопису та поезії, присвяченими біблійній темі, зробити висновок про магічну силу вічних сюжетів Книги книг, вчити порівнювати літературні твори, знаходити інтертекстуальні елементи, писати, дотримуючись наукового стилю; розвивати письмове зв’язне мовлення; виховувати інтерес до порівняльного аналізу літературних творів.

Новий Заповіт. Мудрість та повчальність євангельських притч

Мета: ознайомити з відмінністю Нового Заповіту від Старого Заповіту; провести словникову роботу; познайомити зі змістом євангельських притч про сіяча, про загублену вівцю, драхму, блудного сина; зробити висновок про сенс використання в Біблії жанру притчі, розвивати увагу, логічне мислення; виховувати повагу до християнського вчення, прагнення до високих моральних ідеалів.

Біблія як історико-літературна пам’ятка світової культури. Легенди Старого Заповіту

Мета: повідомити про історію виникнення Біблії, її склад, ознайомити з легендами про царя Соломона та його притчами, зробити висновки про особливості жанру притчі на матеріалі прочитаних біблійних переказів; розвивати уміння логічно мислити, робити правильні висновки; виховувати бажання бути мудрою, справедливою, неординарною людиною.

Твір на тему: «Біблія»

На світі є книга, яка вважається однією з найстародавніших. Її називають Книгою Книг. Писати її почали ще кілька тисяч років тому. Це Біблія, священна книга християнської релігії.

Твір на тему: Біблія як духовна й літературна пам’ятка

Біблія – священна книга християнства. Поділяється на дві частини: Старий Заповіт та Новий Заповіт. Старий Заповіт стосується взаємин Бога з обраним народом – іудеями. Книги Старого Заповіту створювались у період між 12-м та 2-м століттями до н.е Вони є священними для релігій як християнства, так і іудаїзму.

Твір Особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті

Гуманістичне вчення Ісуса Христа лягло в основу Нового Заповіту Біблії. Воно мало величезне значення для виховання моральних цінностей людства, зокрема європейського світу, в останні дві тисячі років історії.