Оспівування волі, мужності, героїзму, буденного життя людини в повісті-притчі Ернеста Хемінгуея “Старий і море”

Мета: проаналізувати в єдності зміст та форму повісті “Ста­рий і море”; розкрити філософсько-символічний сенс сюжету; по­глибити поняття про підтекст, повість-притчу; розвивати вміння визначати жанр твору-притчі, робити висновки, узагальнення, до­бирати цитати до образу, складати опорно-логічну схему твору; виховувати почуття гуманізму, формувати філософський підхід до життя.

Тип уроку: урок-дослідження художнього твору.

Обладнання: портрет Е. Гемінґвея, текст повісті “Старий і море”, ілюстрації до твору, запис шуму моря. Епіграф:

Людина створена не для поразки. Людину можна знищити, а здолати неможливо.

Е. Гемінґвей

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Учителя.

— Діти, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати творчість видат­ного американського письменника Е. Гемінґвея, зокрема зупинимося на його повісті “Старий і море”. Однак спочатку надамо слово незви­чайному гостеві, який завітав до нас. Це — автор повісті “Старий і море” Е. Гемінґвей.

2. Рольова гра.

— Нещодавно я довідався, що сьогодні на уроці зарубіжної літе­ратури ви вивчатимете мою повість “Старий і море”. Мені дуже захотілося з вами поспілкуватися.

Чи знаєте ви:

— У якій країні, де і коли я народився?

— Що вам відомо про моє дитинство та юність?

— Де я мешкав після Першої світової війни і чим займався?

— Які мої твори вам відомі?

— Де я перебував з 1937 до 1940 року?

— Чи брав участь у Другій світовій війні?

— Чим займавсь у повоєнні часи?

(Учні почергово відповідають на запитання письменника.)

Учень. Шановний письменнику, розкажіть, як ви створювали повість “Старий і море”?

Е. Гемінґвей. Ще в 1936 році я надрукував нарис “Блакитна вода”, де розповів про те, як старий рибалка спіймав велетенського марлина. Та похвалитися здобиччю йому не вдалося: на рибу напа­ли акули. У 1950 році я повернувся до цього сюжету, поклавши його в основу повісті “Старий і море”, з якою ви і будете ознайомлю­ватися на уроці.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів Учитель.

— На сьогоднішньому уроці-дослідженні ви маєте не лише оп­рацювати зміст цього твору, а й визначити його філософсько-симво­лічний сенс, довести, що повість “Старий і море” — це гімн волі, мужності, героїзму буденного життя людини, а також розвивати вміння визначати жанр твору, робити висновки, узагальнення, доби­рати цитати до образів.

НІ. Робота над текстом

1. Учні складають опорно-логічну схему цієї повісті.

Автор. Е. Гемінґвей. Твір.                          Повість “Старий і море”.

Головні герої.        Старий Сантьяго, хлопчик, мешканці селища. Творчий метод.    Поєднання реалістичного і фантастичного. Тема. Оспівування волі, мужності, героїзму буден­ного життя людини.

2. Запитана для бесіди.

1. Хто головний герой повісті? (Старий рибалка Сантьяго.)

2. Прочитайте портрет рибалки.

3. Чи змінюється ця портретна характеристика героя протягом твору? (Так. Зачитуємо опис плечей старого.)

4. Що ви дізналися про сімейний стан старого та умови його життя? (Опис кімнати, де не було навіть чим повечеряти, але він у цьому не зізнається, уявляє, що їсть жовтий рис із рибою; не було чим напалити в хаті, не було рибальської сітки і т. д.)

5. Чому в таких умовах доводиться жити цьому старому чоло­вікові? (Удача відвернулася.)

6. Як він сам себе характеризує? (Я — незвичайний старий.)

7. Як ви гадаєте, чому він так говорить про себе? (Сміливий, не боїться виходити далеко в море, впевнений у своїх силах, вміє риба­лити.)

8. Яку гру пригадує Сантьяго і чому? (Любить бейсбол, прига­дує, як мірявся силою з негром, котрий найпершим силачем в порту.)

9. Про що мріє наш герой? (Піймати рибу -100 футів.)

10. Які сни сняться йому? (Сняться йому леви, тому що лев — це цар природи, сила, мужність, відвага, витривалість.) Учні зачитують цитати.

4.  Учитель.

— І ось наш старий у морі. Наступний етап уроку – це робота над текстом повісті в малих групах.

Клас ділять на групи. Кожна група отримує своє завдання.

1 група. Як герой сприймає море і його мешканців?

2 група. Довести, що старий — майстерний рибалка, який ро­зуміє повадки мешканців моря.

3 група. Розповісти про двобій старого з великою рибою.

4 група.  Розповісти про битву старого з акулами.

5 група. Охарактеризувати стосунки старого і хлопчика. Як до рибалки ставилися в порту?
— Як ви гадаєте, навіщо старому потрібна була риба? (Це життє­ва необхідність, не бажання похизуватися.)

Як бачимо, на перший погляд, у повісті все реалістичне. Але реальний сюжет має символічний підтекст: повість про рибалку і море прочитуєш як прихований у ній сюжет про взаємини людини з життєвою стихією, порушене філософське питання людського бут­тя, виникають яскраві символічні асоціації.

Символіка твору

Символи

Рибалка

Риба

Акули

Леви

Море

Самотність старого

Хлопчик

Їхнє значення

Непереможний дух людини

Доля людини, її вдача, сенс життя

Навколишнє середовище

Пам’ять про пережиту боротьбу, мрії

Буття, сповнене пристрасті, поразок, перемог

Відчуженість людей у XX століття

Надія на єднання поколінь, оновлення життя

Саме наявність такого підтексту, цих символів дає підставу літе­ратурознавцям визначити повість “Старий і море” як повість-притчу.

Повість-притча “Старий і море”

Реальний план

(побутовий план, сюжет про рибалку)

Принцип “айсберга”

(зміст твору прихований за символами, у підтексті)

Алегоричний план, моральний план

— Отже, про кого цей твір? (Цей твір про людину, яка шукає себе у цьому житті, бореться зі життєвими негараздами. В образі рибалки розкривається сила духу людини, спроможної протистоя­ти реаліям життя. Це заклик до людини в скрутну хвилину мобі­лізувати свої сили, свої резерви і… перемогти.)

Звичайно, людина в цьому світі не має бути самотньою.

5. Рольова гра.

— У нас з вами ще одна зустріч із головним героєм повісті “Старий і море” — старим Сантьяго. Надамо йому слово.

Старші Сантьяго. Дорогі школярі, сьогодні на уроці ви дізнали­ся про моє нелегке життя. Мені сумно, що удача відвернулася від мене. Але радісно від того, що хлопчик залишився вірним мені попри заборо­ну батьків спілкуватися зі мною. Гадаю, що завдяки цьому до мене ще повернеться удача, буде ще багато сприятливих днів, щоб рибалити.

А як у вашому XXI ст. складаються стосунки між людьми? Чи добрі ви, чи милосердні, наші нащадки? Що найбільше цінуєте у своєму світі: матеріальні чи моральні надбання? Поділіться мірку­ваннями, написавши власні твори про взаємини між людьми на­прикінці XX – на початку XXI ст.

Учитель. Ось і добігає кінця наш урок. Тож давайте підсумує­мо вивчене.

— Які головні проблеми порушує письменник у творі?

— Які уроки ви можете винести після знайомства з героями твору?

IV. Оцінювання знань учнівЗалишити коментар


дев'ять − = 8