Матеріали по мітці ‘Шевченко’

Інформаційна довідка на допомогу вчителю: Шевченко і пісня

Творчість Тараса Григоровича Шевченка в історії загальнолюдської духовної діяльності – виключне явище.

«Він був сином селянина, а став властеліном у царстві духу. Він був кріпаком – і став генієм  у царстві людської культури. Він був самоучкою – і вказав нові світлі та вільні шляхи  професорам і книжним ученням…»

Інформаційна довідка на допомогу вчителю: Т.Г.Шевченко – художник

Обдарований від природи Тарас  рано відчув тягу до малювання. Ще змалку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Все було обмальовано: стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, в себе і у гостях.

Брейн ринг “Вшануймо пам’ять Кобзаря”

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка, сприяти усвідомленню значення творчості поета для української та світової культури, для кожного особисто; сприяти розвитку пам’яті, допитливості, пізнавальних інтересів, самоосвітніх умінь та навичок, формуванню культури мовлення. розвивати інтерес до літератури, розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне й абстрактне мислення, вміння узагальнювати, доводити власні думки; виховувати повагу до Т.Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, толерантне ставлення учнів один до одного,почуття любові художнього слова. 

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум (за поезіями Т. Шевченка)

Мета: вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми, систематизувати та узагальнити їх знання про поетичну творчість Т. Шевченка; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам’ять, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, наводити відповідні аргументи; виховувати почуття пошани до творчості Т. Шевченка, історичного минулого рідного краю; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Т. Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові Псалми»

Мета: дослідити ставлення Т. Шевченка до Біблії, зображення ним образу Бога у своїх творах; зістави переспів поета і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти почуття письменника; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне й абстрактнее мислення; вміння обґрунтовувати розуміння Шевченком Бога, наводячи переконливі приклади з його творів і життя, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Бога як високого духовного оплоту особистості; щасливого майбутнього України при його благословенні. 

Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»

Мета: розкрити особливості лірики Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання на прикладі програмових поезій, проникнути уявою у настрої, у внутрішній світ героїв поета, звертаючи увагу на красу їх особистості; розвивати раціональність у використанні навчального часу, вміння послідовно і грамотно викладати власну думку, ті чи інші міркування; робити виважені висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати поважне ставлення до людини, особистості, друзів, однодумців; прищеплювати риси чесності, доброти, чемності, уваги до ближнього.

Т. Шевченко «Марія», «У нашім раї на Землі»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поезій Т. Шевченка, розкрити на їх прикладах тему жіночої долі, виділити біблеїзми в поемі «Марія», визначити їхню стильову функцію; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, наводити переконливі аргументи, доводити власні думки, робити виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки-матері як уособлення краси на землі; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. 

Т. Шевченко «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»

Мета: проаналізувати програмові поетичні твори Т. Шевченка, осмислити становище жінки в кріпацькій Україні, охарактеризувати образи героїнь «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння логічно і критично мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття; робити ґрунтовні і виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), зневажливе ставлення до гнобителів українського народу. 

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка «Катерина»

Мета: дослідити особливості тематики жіночої долі у творчості Кобзаря в кріпосній Україні; розкрити ідейнохудожній зміст твору «Катерина», охарактеризувати образ головної героїні поеми; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічність у мисленні, творчу уяву; вміння виважено і ґрунтовно висловити власні думки, спостереження; виховувати повагу до української жінки, риси чуйності, доброти, людяності, зневажливе ставлення до підступництва, зради.

Т. Шевченко «Сон» («У всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування

Мета: ознайомити школярів із змістом та ідейною спрямованістю твору Т. Шевченка «Сон», з’ясувати композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення; визначити сатиричний пафос поеми; розвивати вміння коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрасти картини в ньому; грамотно висловлювати і виважено доводити власну думку; виховувати почуття гордості за рідний народ, який впродовж історії прагнув до національного визволення, вільного розвитку особистості; прищеплювати любов до літературного слова.