Матеріали по мітці ‘Франко’

І. Франко «Іван Вишенський». Постать українського мислителя XVII ст.

Мета:  проаналізувати ідейно-художній зміст V, VI, VII, VIII розділів поеми, охарактеризувати образ Івана Вишенського, пояснюючи внутрішній стан героя; розвивати вміння брати участь у дискусії, грамотно і виважено доводити власні думки, спостереження, відстоювати їх; виховувати поважне ставлення до людини, яка має право на свій вибір, толерантність, порядність, чемність.

І. Франко «Захар Беркут». Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образу Захара Беркута

Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираючи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, творчо мислити, робити відповідні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття обов’язку, відданості своєму народові, справі, любов до вітчизни, рідного народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. 

І. Франко «Захар Беркут». Характеристика образу Тугара Вовка

Мета: охарактеризувати образ Тугара Вовка, його прибічників, добираючи переконливі факти, обґрунтування; зробити ідейно-художній аналіз VІІ, VІІІ розділів повісті; сприяти виробленню в учнів навичок аналізувати образи в художніх творах; розвивати увагу, активний словник школярів, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати зневажливе ставлення до зрадників народу, Батьківщини, жорстокості, підступності; прищеплювати любов до художньої літератури, її митців. 

І. Франко «Захар Беркут». Патріотичний мотив, його зв’язок з розгортанням сюжету. Характеристика образів Максима, Мирослави

Мета: продовжити аналіз ідейно-художнього змісту повісті І. Франка «Захар Беркут» (V, VI розд.), охарактеризувати образи Максима, Мирослави; розвивати інтелектуальну активність, творче мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати, співставляти, робити висновки; формувати кругозір школярів; виховувати почуття патріотизму і гордості за землю, на якій народилися тухольці, любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого, почуття національної гордості. 

І. Франко «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ та ІV розділів повісті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників; розвивати логічне та творче мислення, увагу, спостережливість, вміння узагальнювати і робити ґрунтовні висновки, виразно читати прозовий твір; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття любові до рідного краю, творчості І. Франка, почуття гордості за наших предків, які мужньо обороняли руські землі від зовнішніх ворогів; зацікавлювати учнів нашим історичним минулим. 

Іван Франко. Короткі відомості про митця. Історична основа твору «Захар Беркут»

Мета: поглибити набуті раніше знання учнів про І. Франка—класика, людину надзвичайної працьовитості та енциклопедичних знань, розпочати роботу над ідейним змістом твору «Захар Беркут»; розкрити його історичну основу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння виразно читати, логічно мислити, співставляти, робити висновки; активізувати словник школярів; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги, пошани до творчості Каменяра;

І. Я. Франко. Життєвий і творчий шлях митця

Іван Франко

Мета: ознайомити учнів з етапами життєвого і творчого шляху письменника, розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; формувати власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко; виховувати інтерес до творчості письменника.

І.Франко. Образ Лиса, риси його характеру

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст казки, охарактеризувати образ Лиса Микити, визначити основні риси його вдачі; розвивати увагу, пам’ять, культуру зв’язного мовлення, вміння логічно мислити, наводити переконливі приклади ; виховувати почуття відповідальності, порядності, чесності, людяності. 

І.Франко. Виразне читання епізодів казки “Фарбований Лис”

Мета: вдосконалювати вміння і навички школярів щодо виразного читання, зокрема тексту прозового твору І. Франка «Фарбований Лис»; з’ясувати особливості виразності, її роль у сприйнятті змісту твору, характеристиці його персонажів; розвивати творчі здібності учнів, культуру зв’язного мовлення, артистизм, пам’ять, логічне мислення, увагу

І. Франко. “Фарбований Лис”

Мета: продовжити знайомити учнів зі змістом казки І. Франка «Фарбований Лис», вчити визначати головних і другорядних персонажів твору; розвивати вміння виразно читати, аргументувати відповіді на питання, коментувати прочитане, розвивати усне мовлення, логічне, образне мислення; виховувати повагу, пізнавальний інтерес до творчості І. Франка, зневажливе ставлення до лицемірства.