Матеріали по мітці ‘Франко’

Таємниця «Украденого щастя» в однойменній драмі Івана Франка

Мета. Розкрити зміст твору, на основі ідейно-психологічного аналізу твору підвести учнів до розуміння авторської думки про моральну відповідальність людини за право на щастя, допомогти осмислити й визначити художню цінність твору, розвивати самостійність, доказовість суджень, сприяти вихованню відповідальності за свої вчинки

Публіцистична діяльність І. Франка. Значення творчості письменника

Мета: ознайомити учнів із публіцистичною діяльністю Франка, його літературознавчою працею «Із секретів поетичної творчості»; розкрити світове значення спадщини письменника; розвивати вміння знаходити потрібну інформацію, узагальнювати й систематизувати свої знання; виховувати любов і повагу до творчості І. Франка.

Новела «Сойчине крило». Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації

Мета: розглянути композицію новели; розкрити образ Марії, його неоднозначність, визначити основний морально-етичний пафос новели; розвивати зв’язне мовлення, навички роботи над змістом прозового твору; виховувати в учнів позитивні морально-психологічні якості.

«Декадент» — поетичне кредо І. Франка

Мета: розкрити ідейний зміст поезії «Декадент»; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми про мету й сенс художньої творчості людини; виховувати повагу до творчості І. Франка.

І. Я. Франко «Легенда про вічне життя». Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе» — віра в майбутнє своєї нації

Мета: ознайомити учнів із філософською і громадянською поезією І. Франка, пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч у збірці; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми; виховувати повагу до творчості І. Франка.

«Сікстинська мадонна». Краса материнства й вічної жіночості

Мета: ознайомити учнів зі змістом сонета «Сікстинська мадонна», поглибити вивчене про сонет; розвивати навички виразного читання; виховувати загальнолюдські цінності: красу материнства й вічної жіночості.

«Гімн» — один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі

Мета: ознайомити учнів із поезією «Гімн», розкрити образ вічного революціонера як втілення могутності, нездоланності трудового народу, римо-ритмічні особливості поезії, популярність її в народі як пісні (музика М. Лисенка); розвивати навички аналізу поезії, виховувати любов до поезії, патріотичні почуття.

Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Я. Франка

Мета: пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів, розкрити алегоричність образу Мойсея; розвивати вміння висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, дискутувати про це; виховувати почуття національної гідності.

Місце любовної теми у творчості І. Франка

Мета: ознайомити учнів зі збіркою поезії «Зів’яле листя», розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичним словом великого майстра; розвивати виразне читання, уміння аналізувати поезії; виховувати усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти й цінувати.

І. Франко «Іван Вишенський». Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу

Мета:  опрацювати ідейно-художній зміст ІХ, Х, ХІ, ХІІ розділів поеми; дослідити у творі проблему морального вибору людини; з’ясувати актуальність поеми у наш час; розвивати вміння аналізувати текст твору; пояснювати внутрішній стан героя; вести дискусію, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд школярів; виховувати повагу до особистості людини, її творчого потенціалу, почуття патріотизму, відповідальності.