Матеріали по мітці ‘Леся Українка’

Зумовленість внутрішньої драми і невиліковної хвороби Оксани (за драмою Лесі Українки «Бояриня»)

Доцільність розгляду проблеми випливає з необхідності попередити поверхове, однобоке, надто загальне її сприймання (мовляв, причина не­здужання героїні — розлука з рідним краєм, туга за батьківщиною), а заод­но це дає прекрасні можливості проакцентувати авторську позицію та хара­ктеристики провідних героїв.

Письмовий твір-роздум на тему «Невмирущість духовної краси за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»

Мета: розвивати навички писемного мовлення, навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки; формувати культуру письма.

Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа й людина у творі

Мета: розширити й закріпити в учнів поняття про художній образ; учити аналізувати образи; дослідити неоромантизм як літературний напрям, художні особливості драми-феєрії; удосконалювати навички роботи в групах; розвивати вміння роботи з текстом твору; виховувати почуття прекрасного, прагнення до творчої самореалізації особистості.

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету

Мета: дати учням поняття про драматичну поему; розкрити етапи зростання Лесі Українки в жанрі віршованої драматургії; дослідити фольклорно-міфологічну основу драми-феєрії «Лісова пісня»; розвивати зв’язне мовлення, логічне й образне мислення; виховувати відчуття краси, добра, дбайливого ставлення до природи.

Лірика Лесі Українки. «Contra spem spero!» — світоглядна декларація сильної вольової особистості

Мета: ознайомити учнів з тематикою поезії 80-х, 90-х років, розкрити зумовленість еволюції світогляду і стиль письменниці, спрямувати учнів на сприйняття поезії в єдності змісту й форми; розвивати в учнів поетичне сприйняття світу, навички аналізу поетичних творів; виховувати естетичний смак, прищеплювати любов до поезії.

«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!» (Життя і творчість Лесі Українки)

Мета: – поглибити знання учнів про життєвий подвиг і творчий шлях видатної письменниці, допомогти усвідомити, як світогляд митця впливає на творчість;
– розвивати вміння виділяти основне в лекції і зосереджувати на ньому свою увагу;
– виховувати повагу до справжнього мистецтва і видатних людей України. 

Леся Українка «Давня казка». Проблеми і мотиви твору

Мета:  продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту поеми-казки, зосереджуючи увагу на проблемах і мотивах твору; охарактеризувати образи героїв, порівнюючи їх; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини; виховувати почуття поваги, любові до творчості Лесі Українки; шанувати мистецькі здобутки українців.

Леся Українка «Давня казка». Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини

Мета:  поглибити в учнів уявлення про погляди Лесі Українки на призначення мистецтва і митця; вчити їх сприймати художній твір у єдності змісту й форми; дослідити у творі «Давня казка» ідею вільної творчості, вільнолюбства людини; розвивати в учнів навички роботи з художнім текстом, виразного читання; вміння логічно мислити, робити висновки; раціонально використовувати навчальний час; виховувати в учнів високі моральні якості — гуманізм, щирість, ненависть до зла, несправедливості.

Леся Українка «Хотіла б я піснею стати»

Мета:  опрацьовувати ідейно-художній зміст програмового твору Лесі Українки, пов’язуючи його з життям поетеси; з’ясувати основні мотиви даного вірша; розвивати вміння коментувати прочитане, логічно мислити, зіставляти, узагальнювати; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, любові до поетичної творчості Лесі Українки, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Леся Українка «Давня весна». Тема гармонійного єднання людини з природою

Мета:  продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Лесі Українки, зосереджуючи увагу на вірші «Давня весна»; з’ясувати його ідейно-художню цінність; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічного мислення, вміння виразно читати художні твори, аналізувати їх зміст, формувати естетичні смаки; на прикладі життя і творчості Лесі Українки виховувати в учнів працелюбність, відчуття краси художнього слова.