Матеріали по мітці ‘Котляревський’

І. Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки

Мета: охарактеризувати образи п’єси Наталки, Петра, Миколи; з’ясувати роль і функцію пісень у творі; розвивати вміння відстоювати людську гідність, власні принципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття; робити висновки, узагальнення; виховувати почуття гордості за національну культуру; прищеплювати любов до театру, інтерес до наслідків особистої праці. 

І. Котляревський «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

Мета: виявити основні особливості першого драматургічного твору нової української літератури, його ідейно-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпилихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння грамотно робити висновки, належним чином їх обґрунтовуючи; аналізувати художній твір; виховувати почуття поваги до І. Котляревського, історичного минулого рідного краю, любов до рідного слова, вітчизняної культури. 

І. Котляревський «Енеїда». Образи енея, троянців

Мета: продовжити розкривати ідейно-художній зміст поеми «Енеїда»; зосередити увагу на характеристиці образів Енея, троянців, з’ясувати їх вчинки, поведінку, наводячи переконливі обґрунтування, приклади з твору; розвивати образне і логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння мотивувати власні думки, почуття, грамотно надавати ґрунтовні висновки, узагальнення; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості І. Котляревського, високі патріотичні почуття, любов до рідного краю, народу, його традицій. 

І. Котляревський «Енеїда». Історія створення. Національний колорит

Мета: розкрити історію написання поеми І. Котляревського«Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість, проблематику; охарактеризувати героїв твору, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковувати над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів, прищеплювати любов до рідної мови. 

Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Життя і творчість І. Котляревського

Мета: охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з’ясувати причини духовного поневолення нації, особливості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найвизначніших письменників того часу; ознайомити школярів з життям і творчістю І. Котляревського; розвивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;

Твір до ЗНО: Аналіз твору «Наталка-Полтавка» І.Котляревського

З метою розвитку українського театру І. Котляревський, який був знавцем російської та світової драматургії, пише «Наталку-Полтавку». Жанр твору він сам визначив як «малоросійську оперу», але дослідники сходяться на думці, що оскільки він поєднує у собі ознаки кількох драматичних жанрів, має театрально-драматургічну та музичну форми, то правильно вважати «Наталку Полтавку» п’єсою.

Твір до ЗНО: Художній аналіз поеми «Енеїда» І.Котляревського

І.Котляревський – видатний український поет та драматург, який започаткував нову добу в розвитку української літератури. У той час українська мова жила лише в народі та використовувалася у побуті. Створюючи «Енеїду», І.Котляревський писав «живою» народною мовою, щоб перенести героїв поета Вергілія в Україну XVII століття.

Твір до ЗНО: Жанрові особливості поеми І. Котляревського «Енеїда»

Поема «Енеїда» І. П . Котляревського – це видатне явище української літератури, вона розпочала новий етап в літературнім процесі, вперше ввела просту, «низьку» народну мову до художнього твору.

Твір до ЗНО: Роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»

П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» наповнена українськими народними піснями. Автор мав на меті створити народний твір для народу. Його герої говорять народною, «живою» мовою, що на час написання п’єси було видатним явищем для літератури. А також вони співають пісні, і це надає додаткової оригінальності та українського колориту твору.