Матеріали по мітці ‘Діккенс’

Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії

Мета: допомогти учням глибше осягнути індивідуальний стиль письменника, майстерне використання ним іронії та сарказму; розвивати навички аналізування індивідуального стилю письменника, виділення засобів комічного, з’ясування їх ролі у творі; виховувати кращі людські якості, гуманістичне світобачення, несприйняття зла, естетичні смаки.

Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста»

Мета: допомогти учням з’ясувати ідейно-художні особливості образу головного героя роману, майстерність автора у змалюванні образу, провідні засоби індивідуалізації персонажів твору; розвивати навички характеризування героїв, висловлювати свої думки про них; аналізувати художні засоби й авторські прийоми індивідуалізації персонажів; виховувати оптимістичне світобачення, критичне мислення, кращі людські якості.

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

Мета: показати учням огидність злочинного світу, антигуманних учинків героїв, майстерно зображених у романі письменника; розвивати навички характеризування героїв, висловлювання своїх суджень про них; виховувати на засадах гуманізму неприйняття зла та злочинства.

Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

Мета: допомогти учням усвідомити ідейний зміст твору та його художнє втілення автором, майстерність письменника у створенні художньої моделі тогочасного суспільства; розвивати навички ідейно-художнього аналізування прозового твору, уміння визначати ключові моменти, висловлювати про прочитане свою думку й обґрунтовувати її; виховувати пошану до морально-етичних цінностей на гуманістичних засадах.

Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

Мета: допомогти учням усвідомити зміст твору, його ідейнохудожні особливості, суспільну значущість; розвивати навички спостереження над текстом художнього твору, виділення ключових епізодів, їх коментування; виховувати гуманістичне світосприйняття, повагу до морально-етичних цінностей людства.

Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; з’ясувати місце роману у творчій спадщині митця; удосконалювати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх думок; виховувати оптимістичне світобачення, прагнення до гуманізму та гармонійного життя.

Чарльз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі». Пе­реродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя

Мета:  допомогти учням глибше усвідомити гуманіс­тичний зміст та ідейно-художні особливості твору; розвивати навички образного та логічного мислен­ня, артистичні здібності, естетичні смаки, пам’ять учнів; виховувати на засадах гуманістичних загаль­нолюдських цінностей.

Написання твору-роздуму «Що в житті людини найцінніше?» (за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»

Мета: вчити писати твір-роздум, складати план до твору; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до справжніх життєвих цінностей.

Реальне та фантастичне у повісті «Різдвяна пісня у прозі»

Мета: з’ясувати функцію фантастичних елементів у повісті, зробити висновки про щасливий фінал як особливість «різдвяного» оповідання; визначити особливості композиції твору; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати високі моральні якості.

Подорож Скруджа Різдвяної ночі у часі й просторі як можливість осягнути своє життя

Мета: простежити шлях Скруджа Різдвяної ночі, зробити висновки про причини деградації особистості героя; спостерігати за змінами у поведінці та характері Скруджа; розвивати уміння логічно мислити, зв’язне мовлення; виховувати людяність, доброту, милосердя.