Матеріали по мітці ‘Пушкін’

Позакласний захід LG Еврика О.Пушкін “Повісті Бєлкіна”, “Казки”

У грі беруть участь четверо гравців. Для конкурсу “Підказка” вони запрошують своїх знайомих. У фіналі грають двоє, перемагає один учень. Бажано, щоб переможець отримав книги О. Пушкіна як нагороду за свою ерудицію. 

Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Мета: поглибити знання учнів про лірику О. Пушкіна; формувати читацькі навички дослідницького характеру, уміння формулювати та висловлювати власні судження, аналізувати ліричні твори; сприяти формуванню гуманної особистості.

Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

Мета: розвивати вміння аналізувати такі способи висловлення авторської позиції, як епіграфи, ліричні відступи та пейзажі; розуміти психологічну мотивацію поведінки героїв, формувати навички аргументованої дискусії; виховувати в учнів толерантність і повагу до думки інших.

Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського

Мета: навчати давати характеристику герою художнього твору, щоб використовувати набуті вміння в реальному житті; формувати навички вдумливого читання художнього тексту; сприяти формуванню толерантного ставлення до оточуючих та власної етичної життєвої позиції.

Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

Мета: формувати вміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати читацькі навички дослідницького характеру, характеризувати образ Онєгіна; сприяти формуванню гуманної особистості.

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

Мета: дати поняття з теорії літератури про особливості жанру роману; формувати уміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати вміння робити короткі та змістовні записи в зошити, розвивати читацькі навички дослідницького характеру; сприяти формуванню гуманної особистості.

Олександр Пушкін (1799– 1837) — великий російський поет

Мета: познайомити учнів з основними етапами життєвого та творчого шляху О. Пушкіна; повторити відомості з теорії літератури; формувати читацькі навички дослідницького характеру, уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної та толерантної особистості.

Пролог до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила». Виразне читання напам’ять

Мета: допомогти учням глибше усвідомити зміст і художню довершеність пушкінської поезії через виразне читання; розвивати пам’ять, навички виразного, вдумливого читання віршів, уміння виявляти емоції, акторські здібності; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.

О. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Мета: ознайомити зі змістом вступу до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила» та його художніми особливостями; розвивати навички виразного читання, аналізу поетичного твору, уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.

О. Пушкін, його казки

Мета: ознайомити з поняттям «літературна казка», з творчістю О. Пушкіна — видатного російського поета, шанувальника народної казки; розвивати навички виразного читання й переказу казок, уміння давати оцінку явищам людського життя, учинкам людей;  озширювати кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до художньої літератури.