Матеріали по мітці ‘Карпенко-Карий’

Повчальний характер образу Пузиря колись і сьогодні (за комедією Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Мета диспуту: побороти інерцію у трактуванні образу головного ге­роя за давнім — «класовим» — підходом: Пузир поганий (підлий, жорсто­кий, безчесний), бо багатий. Учні мають усвідомити, що письменник-патріот, вболіваючи за майбутнє нації, хотів цією п’єсою примусити новоявлених багачів — тодішніх «нових українців» («чумазих», тобто вихідців із простолюду) — задуматися над проблемами культурного зростання, духов­ного вдосконалення, власної людської честі, національної гідності та відпо­відальності перед совістю, перед цивілізованим світом.

І. Карпенко-Карий — «великий обсерватор життя»

Мета: ознайомити учнів із основними віхами життєвого і творчого шляху драматурга, його зв’язками з «театром корифеїв»; домогтися усвідомленню багатогранності літературної та театральної діяльності; жанрової різноманітності його драматичних творів; розвивати навички виразного читання, акторські здібності школярів; виховувати інтерес до творчості митця.

Комедія «Мартин Боруля». Прагнення стати дворянином як міф про краще життя

Мета: ознайомити десятикласників із змістом комедії, основними елементами її сюжету та композиції, розвивати навички ідейно-художнього аналізу драматичного твору, вміння характеризувати головного героя та інших персонажів, пояснювати засоби їхнього комічного зображення, на прикладах творів І. Карпенка-Карого довести його драматургічну майстерність у п’єсі; виховувати в учнів гідність, простоту, щедрість у взаєминах із людьми.

Контрольний твір-розмуд за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Мета:  вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тематику, яке охоплює знання учнів знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури, зокрема п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»; розвивати творчі здібності, спостережливість, логічне мислення, уміння зіставляти, узагальнювати, зобити власні висновки, обґрунтування; мотивувати свої судження; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, культури рідного краю; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Характеристика дійових осіб твору

Мета:  вчити учнів характеризувати образи, наводячи при цьому цитати з твору; з’ясувати значення п’єси у даний час, її актуальність; розвивати навички роботи з текстами твору, вміння робити висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; вчити виразно читати за ролями; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості І. Карпенка-Карого, його театральної діяльності, зневажливе ставлення до жорстокості, егоїзму, жадності.

І. Карпенка-Карий «Сто тисяч». Проблема влади грошей. Засоби сатиричного змалювання

Мета:  на прикладі програмового твору І. Карпенка-Карого дослідити як вирішується проблема влади грошей, як в комедії влучно використані засоби сатири для змалювання героїв твору; опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ частини; розвивати навички виразного читання; вміння логічно мислити, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати зневажливе ставлення до таких багатіїв як Калитка, негативних рис його характеру; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи

Мета:  продовжити знайомити школярів із програмовим твором І. Карпенка-Карого (ІІ дією); осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; вчити учнів аналізувати драматичні твори; розвивати культуру зв’язного мовлення; логічне мислення, вміння читати драматичний твір, грамотно висловлювати власні думки, почуття спостереження; узагальнювати, робити висновки; виховувати зневажливе ставлення до жадності, підступності, прагнення до збагачення; прищеплювати інтерес до театральної діяльності, творів театрала.

І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст.

Мета:  ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом І. Карпенка-Карого; з’ясувати особливості створення і функціонування театру «корифеїв»; розпочати ідейнохудожній аналіз твору «Сто тисяч»; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, пам’ять, спостережливість, вміння робити висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до письменницької та театральної діяльності митця, засудження бездуховності як прояву зла у житті людини.

Аналіз твору «Мартин Боруля»

Сюжет комедії «Мартин Боруля» побудований на дійсних подіях, що трапилися у родині Карпенка-Карого.

Жанр твору «Мартин Боруля» – соціально-психологічна комедія.