Матеріали по мітці ‘Гоголь’

М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала». Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння

Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст програмового твору М. Гоголя, розкрити його зв’язок з етичними уявленнями українського народу; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки й судження, порівнювати, робити відповідний коментар; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до народних традицій українців, переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти. 

М. Гоголь. Літературна діяльність. Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала»

Мета: ознайомити школярів із життям і творчою діяльністю М. Гоголя, визначити її значення для української культури; опрацювати ідейний зміст програмового твору письменника, дослідити зв’язок цього оповідання з фольклором; розвивати культуру спілкування, логічне мислення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, робити висновки; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги до творчості М. Гоголя, до рідної Батьківщини — країни визначних мистецьких талантів; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. 

Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя, познайомити учнів зі специфікою жанру «Мертвих душ» і повторити особливості жанру роману і поеми; учити складати розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати уміння працювати з художнім твором, добирати ключові фрази; розвивати аналітичне мислення, уміння робити самостійні висновки; відпрацьовувати навички сприйняття художньої системи автора.

Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

Мета: розвивати усне та писемне мовлення учнів; повторити вивчене за темою «Життя та творчість М. Гоголя»; порівняти образи «маленьких людей»: Максима Максимовича та Акакія Акакійовича; формувати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної особистості.

Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті

Мета: продовжити роботу над проблематикою повісті Гоголя «Шинель»; учити учнів знаходити реалістичні та романтичні елементи у творі, висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; формувати почуття гуманістичного та толерантного ставлення до оточуючих.

Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя; учити складати композиційну схему твору, розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати вміння працювати з художнім твором, добирати ключові фрази; відпрацьовувати навички сприйняття художньої системи автора.

Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник

Микола Гоголь

Мета: познайомити учнів із М. Гоголем, письменником і особистістю; з’ясувати вплив української культури на розвиток його творчості; формувати уміння коротко, лаконічно та змістовно робити записи в зошити; виховувати поважне ставлення до культурних процесів різних народів.

Урок позакласного читання. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом»

Мета: ознайомити учнів із біографією М. Гоголя й повістю «Ніч перед Різдвом»; повідомити про історію створення повісті, учити характеризувати героїв, порівнювати твори «Ніч перед Різдвом» і «Різдвяну пісню в прозі»; розвивати уважність, уміння логічно мислити; виховувати любов до звичаїв та свят українського народу.

Цитатная характеристика Земляники из комедии “Ревизор” Гоголя

О непередаваемом равнодушии к службе людей, состоящих на ней, Гоголь говорит посредством характеристики Земляники: «человека толстого, но плута тонкого». Земляника отличается внушительной внешностью, а вот по характеру он плут и проныра, что и создает комический эффект. Будучи уклюжим и неповоротливым, он способен проскользнуть к счастливому финалу в любых неприятностях судьбы. Он всегда способен оправдать свои поступки благими замыслами.

Цитатная характеристика городничего из комедии «Ревизор» Н. Гоголя

Городничий – Антон Антонович Сквозник-Дмухановсий – одна из центральных и самых ярких фигур комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Вот как описывает Антона Антоновича автор: «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало.