Матеріали по мітці ‘Гете’

Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів, виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів.

Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла

Мета: розглянути основи філософської концепції Ґете про закон єдності і боротьби протилежностей, його втілення в трагедії; довести, що Фауст і Мефістофель — «вічні образи» світової літератури; формувати етичні погляди на світ; пробуджувати в учнів філософський інтерес до власної особистості; учити висловлювати своє ставлення до запропонованих проблем та аргументувати свою точку зору; розвивати логічне мислення, навички групової роботи.

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини

Мета: характеризувати образ Фауста; розвивати вміння учнів висловлювати особисте ставлення до проблем та дійових осіб твору; розвивати логічне мислення, монологічне мовлення й уміння працювати в групі; формувати етичні погляди на світ.

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості

Мета: поглибити знання учнів про ідеї Просвітництва; познайомити учнів із життям та творчістю Ґете; поглибити знання про драматичний жанр трагедії; розкрити головну тему трагедії; розвивати логічне мислення та монологічне мовлення; формувати етичні погляди на світ.

Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832) «Вільшаний король»

Мета: знайомство зі змістом балади, вдосконалення навичок текстологічного аналізу твору із акцентом на співіснуванні та переплетеннях реального і фантастичного; розвиток зв’язного мовлення: порівняння перекладів балади; робота над виразним читанням балади; виховання культури відповіді: логічності, послідовності, емоційності, культури виразного читання.

Алкман «Сплять усі верховини гірські…». Й. В. Ґете «Нічна пісня подорожнього»

Мета: ознайомити з перлинами світової поезії; дати поняття про пейзаж, епітети; розвивати навички виразного читання поезії, спостереження над ліричним твором та його аналізу; розширяти кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до природи, художньої літератури.

Твід до ЗНО: Проблема боротьби добра і зла як рушійної сили розвитку світу в трагедії “Фауст” Й.В. Гете

У трагедії «Фауст» Гете змальовані духовні пошуки головного героя, доктора, вільнодумця та чорнокнижника Фауста. Йому стало замало пізнання звичайної людини, він уклав договір з дияволом Мефістофелем про те, щоб подовжити своє життя до часів існування всього людства. Він хоче піднятись над дійсністю не тільки духом, але й своїми справами.

Твір до ЗНО: Втілення вищих духовних поривань в образі Фауста

Герой однойменної трагедії «Фауст» людина високих духовних поривань. У своїх пошуках Фауст хоче знайти такий спосіб існування, при якому мрія і дійсність, небесне і земне, душа та плоть співпадуть, зіллються.

Твір до ЗНО: Своєрідність зображення теми кохання в трагедії “Фауст” Й.В. Гете

Тема кохання у «Фаусті» розкривається з різних боків. Це водночас, велике щастя, величне почуття, а водночас фатальна річ, яка призводить героїню до загибелі. Кохання Фауста та Маргарити пристрасне, велике, проте воно закінчується трагічно.

Анализ произведения «Фауст» Гете

Тема трагедии «Фауст» Гете: духовные поиски главного героя, доктора, вольнодумца и чернокнижника Фауста. Ему стало мало познания обычного человека, и он заключил договор с дьяволом Мефистофелем о том, чтобы продлить свою жизнь на время существования человечества. Это время Фауст хочет использовать для ценных открытий. Он хочет подняться над действительностью не только духом, но и своими делами.