Матеріали по мітці ‘Булгаков’

«Він не заслужив світла, він заслужив спокій» (Роздум над фіналом роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»)

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і способів діяльності.

Форма проведення: урок-роздум.

Навчальні цілі:

•   організувати діяльність учнів з узагальнення і систематизації знань у рамках теми: «Художній світ роману М. Булгакова «Майстер і Маргари­та»;

Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів про ідейно-художні особливості роману «Майстер і Маргарита», поглибити розуміння його проблем та майстерності автора; розвивати усне зв’язне мовлення, уміння обґрунтовувати свою думку, наводити приклади з тексту, проводити паралелі з життям; виховувати толерантність, культуру поведінки, найкращі людські якості.

Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита”

Мета: допомогти учням усвідомити трагізм долі митця, силу мистецтва й кохання у творі; розвивати усне зв’язне мовлення, образне й логічне мислення, культуру почуттів, уміння висловлювати думки та враження; виховувати шанобливе ставлення до одвічних людських цінностей, прагнення до щирості й гармонічних взаємин.

Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років ХХ ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Мета: допомогти учням усвідомити майстерність письменника в художньо-психологічному осмисленні сучасної йому дійсності; розвивати навички аналізу художнього твору, його образів і явищ, зіставлення із сучасністю, висловлення своїх думок; виховувати прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф

Мета: допомогти учням осмислити ідейно-художні особливості твору, новаторський підхід письменника до вирішення філософсько-етичних проблем; розвивати навички аналізу художнього твору, художніх образів, усне мовлення, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої враження та думки, обґрунтовувати їх; виховувати прагнення до добра й гуманізму.

Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада

Мета: допомогти учням усвідомити широту філософсько-етичної проблематики роману, значення системи образів для розкриття ідейного задуму твору; розвивати навички виділення головного, коментування його, усного мовлення, логічного та образного мислення; виховувати свідоме ставлення до питань моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів.

Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова

Мета: допомогти учням визначити основні віхи життєвого й творчого шляху письменника, джерела його творчості, витоки моральної стійкості, твердих принципів і переконань; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного; виховувати гуманістичні ідеали.

Образ Воланда в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Цитатная характеристика Воланда

Эпиграф М. Булгакова ко всему роману «Мастер и Маргарита» из «Фауста» Гёте однозначно характеризует персонаж Воланда: «… так кто же ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Цитатная характеристика Мастера из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Мастер – один из главных персонажей романа Булгакова, хотя и появляется только в 13 главе: «С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек лет примерно тридцати восьми». Автор не называет нам его настоящего имени, так и сам герой на просьбу представиться, отвечает: «Не будем об этом».

Цитатная характеристика Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Маргарита Николаевна – тайная возлюбленная Мастера. Молодая женщина тридцати лет, замужем за «крупным специалистом», муж ее любит и хорошо к ней относится, он обеспечен, Маргарита живет в большом особняке и не нуждается в деньгах:

«Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно – с уверенностью можно сказать, что многие женщины все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны»