Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум

Мета: вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури; розвивати творчі здібності, спостережливість, логічне мислення, уміння співставляти, узагальнювати, робити власні висновки, обґрунтовувати, вмотивовувати свої судження; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, культури рідного краю; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці. 

Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі

Мета: формувати мовленнєво-комунікативні вміння усно складати твори — описи зовнішності людини в художньому стилі; удосконалювати вміння розуміти логіку викладу, визначати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення; підвищувати мовленнєву культуру семикласників.

Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо опису зовнішності людини; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз твору-опису, критично ставитися до змісту власне створеного тексту художнього стилю.

Оповідання на самостійно обрану тему

Мета: поглиблювати знання учнів про основні жанри мовлення, зокрема оповідання, його основні ознаки; удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо сюжету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз оповідання, критично ставитися до змісту власне створеного тексту.

Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його побудови

Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, ознайомити з особливостями побудови оповідання, його основні ознаки; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, характеризувати будову оповідань, моделювати зв’язне висловлювання розповідного характеру, відновлювати деформований текст тощо.

Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо поданого сюжету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз твору-оповідання, критично ставитися до змісту власне створеного тексту.

Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту з елементами опису місцевості, сприймати письмовий текст, розуміти його, усно створювати власні твори-описи місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень.

Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту з елементами опису місцевості, сприймати письмовий текст, розуміти його, письмово створювати власні твори-описи місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень.

Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

Мета: ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі; закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру; удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною, користуючись відповідною термінологією та художніми засобами; прививати почуття любові до культурної спадщини своєї країни.

Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури, створювати власні твори-описи пам’ятки історії та культури в художньому стилі на основі власних спостережень і вражень.