«Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом». Оптимізм, любов до природи, м’який гумор як риси почерку Остапа Вишні

Мета: ознайомити учнів із творами збірки «Мисливські усмішки»; розвивати творчу уяву школярів, спостережливість, уміння аналізувати прочитане; виховувати любов до рідної природи. 

Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях

Мета: ознайомити учнів із життям і творчою спадщиною письменника-гумориста; розвивати почуття комічного; виховувати любов до спадщини Остапа Вишні, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів та літератури про творчість письменника і його життя. 

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Мета: проаналізувати роман Валер’яна Підмогильного «Місто» з позицій екзистенціалізму, учити учнів розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб; характеризувати маргінальний образ українського інтелігента; розвивати вміння аналізувати світоглядну й психологічну еволюцію характеру головного героя роману, пояснювати роль жіночих образів; учити висловлювати власну думку про способи самоствердження людини. 

Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Валер’яна Підмогильного — активного творця української літератури ХХ ст., автора інтелектуально-психологічної прози, перекладача; виховувати ідеали добра й справедливості. 

Ю. Яновський «Дитинство».Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»

Мета: ознайомити учнів зі змістом новел «Дитинство», «Шаланда в морі»; розвивати навички аналізу текстів, шліфувати вміння пояснювати художні засоби, відокремлювати епізоди й художні деталі як втілення національних атрибутів; висловлювати власне ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати. 

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники»

Мета: ознайомити учнів із творчою біографією Юрія Яновського, місцем письменника в розвитку української літератури, жанровою своєрідністю роману «Вершники»; розвивати вміння аналізувати твори; виховувати інтерес до творчості письменника. 

Григорій Косинка «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість

Мета: розвивати вміння школярів коментувати зміст новели, зокрема показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним; розвивати навички спільного обговорення та зіставлення складних життєвих ситуацій; навчити виокремлювати й коментувати зорові й слухові образи твору, художні деталі; поглибити поняття про імпресіонізм; виховувати почуття прагнення гармонії душі і світу. 

Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Г. Косинки, зокрема трагічною його долею; сприяти розумінню позаідеологічності творів митця, психологізму художньої деталі; розвивати вміння переказувати сюжет твору, визначати основні мотиви; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Г. Косинка; виховувати розуміння великої сили синівських почуттів. 

Микола Хвильовий «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)

Мета: ознайомити школярів із новелістикою М. Хвильового й навчити порівнювати життєвий шлях митця зі змістом його творів, висловлювати міркування про своєрідність творчої манери письменника, що є виявом імпресіоністського стилю української літератури; плекати почуття високого громадянського обов’язку. 

Микола Хвильовий. «Я (романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі

Мета: ознайомити учнів зі змістом новели «Я (Романтика)», пояснити присвяту до неї, символічність образу матері, проблему вибору героя; розвивати уміння визначати жанр твору, відрізняти реальне й уявне в ньому, характеризувати образ ліричного «Я»; виховувати повагу до жінки, усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями.